LIDGELD 2022

Wenst u ook in 2022 lid te blijven van onze club?

Het lidgeld voor seizoen 2022 bedraagt:

  • Eerste raket € 130
  • Tweede raket € 100
  • Familiekaart € 250
  • Barlid € 50

Leden die ons vrijwillig gesteund hebben bij de aankoop van de Pavinom in 2014 kunnen dit bedrag verminderen a rato van 40€ per schijf van 1000€ die ze op onze aankoop-rekening hebben gestort.

U kan betalen voor 31/01/2022 op rekeningnummer KTC Pavinom BE33-7372202388-46 met vermelding lidgeld 2022 + naam en voornaam van de personen die lid wensen te worden en vermelding tennis/bar/petanque

Het bestuur besloot in deze moeilijke periode geen verhoging van het lidgeld toe te passen, ook het inschrijvingsgeld voor deelname aan tornooi blijft gelijk.